info@lucaris.nl
Amsterdamseweg 358
1182 HS Amstelveen
T +31 (0)6 164 29 163
F +31 (0)84 759 9436Hanke Keetell
0616429163
hanke.keetell@lucaris.nl

Nelleke van Bezooijen
0651349960
nelleke.vanbezooijen@lucaris.nl


Gebiedsontwikkeling:

In de gebiedsontwikkelingsfase gaat het over het opstellen van het programma van eisen (om de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het plan in beeld te krijgen), de verwerving van de gronden, het bouwrijp en woonrijp maken van het plangebied.

In deze fase kan LUCARIS adviseren over:
de verwervingsstrategie zoals het gemeentelijk voorkeursrecht, onteigening en minnelijke verwerving;
de verwervingsovereenkomsten;
Europese aanbesteding en staatstseun;
De aannemingsovereenkomsten voor bouwrijp en woonrijp maken;
Samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeentes en marktpartijen (en marktpartijen onderling).

Projectontwikkeling:

In de projectontwikkelingsfase wordt gecontracteerd over de ontwikkeling van het project.
Daarnaast contracteert men over een aanneming van het project en over de verkoop.

LUCARIS kan u adviseren over de volgende overeenkomsten
(die zij uiteraard ook voor u kan schrijven):
ontwikkelings-, en realisatieovereenkomsten
turnkey contracten
koop, sloop/bouwrijpmaak- en aannemingsovereenkomst
GIW-verlegd contracten
Aannemingsovereenkomsten.