info@lucaris.nl
Amsterdamseweg 358
1182 HS Amstelveen
T +31 (0)6 164 29 163
F +31 (0)84 759 9436Hanke Keetell
0616429163
hanke.keetell@lucaris.nl

Nelleke van Bezooijen
0651349960
nelleke.vanbezooijen@lucaris.nl


Omtrent de mogelijkheden van gemeentelijke regie en kostenverhaal kan LUCARIS strategisch adviseren en (exploitatie)overeenkomsten, zowel anterieure als posterieure, opstellen.

Onder het oude recht, maar ook onder het nieuwe recht is het van belang om te weten wat ieders juridische positie is. Als partijen inzicht hebben in elkaars (juridische) positie en financiële belangen is het over het algemeen eenvoudiger om overeenstemming te bereiken. LUCARIS heeft gemeenten en marktpartijen hieromtrent geadviseerd.

In alle door LUCARIS behandelde casus draaide de zaak om de regierol van de gemeente binnen de grondexploitatie en het verhaal van de kosten voor openbare voorzieningen. Deze rol werd uitonderhandeld en vastgelegd in een overeenkomst.