info@lucaris.nl
Amsterdamseweg 358
1182 HS Amstelveen
T +31 (0)6 164 29 163
F +31 (0)84 759 9436Hanke Keetell
0616429163
hanke.keetell@lucaris.nl

Nelleke van Bezooijen
0651349960
nelleke.vanbezooijen@lucaris.nl


Als interim jurist zijn Nelleke van Bezooijen en Hanke Keetell binnen uw organisatie voor kortere of langere tijd beschikbaar. Dit vanwege vervanging of versterking van uw eigen juridische afdeling, of ten behoeve van een langdurig project.

Interim-opdrachten komen direct, danwel middels een bemiddelingsbureau tot stand. Er wordt gewerkt op basis van uurtarief of een vast dagtarief, waardoor u op voorhand inzicht heeft in de kosten.
Op grond van de VAR kan de opdrachtgever ervan uit gaan dat inhouding van loonbelasting en sociale verzekeringspremies achterwege kan blijven ten aanzien van de betalingen aan de opdrachtnemer.

Opdrachtgevers
Amvest en Corio Retail Nederland
diverse gemeenten (Amsterdam, Leiden, Almere, Utrecht, Hoorn en Leidschendam-Voorburg)
Fortis Vastgoed Ontwikkeling
Hoogheemraadschap van Delfland
NS Poort
Van Doorne N.V.