info@lucaris.nl
Amsterdamseweg 358
1182 HS Amstelveen
T +31 (0)6 164 29 163
F +31 (0)84 759 9436Hanke Keetell
0616429163
hanke.keetell@lucaris.nl

Nelleke van Bezooijen
0651349960
nelleke.vanbezooijen@lucaris.nl


LUCARIS werkt tegen een vooraf met de opdrachtgever af te spreken tarief. De hoogte van het tarief hangt af van een aantal factoren maar zal steeds helder en inzichtelijk gemaakt worden.
LUCARIS hanteert verschillende tarieven voor interim- en adviesopdrachten. Alle tariefindicaties zijn exclusief B.T.W. en kosten (zoals verschotten en reis- en verblijfkosten)
De met LUCARIS gemaakte tariefafspraken zullen steeds snel en helder worden gecommuniceerd.